Grunden BOIS

Grunden Bois är en idrottsförening för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

Glädjen i idrotten är en självklar del av livet

Grunden Bois tar emot alla som vill vara med. Detta gör att Bois är unika i Sverige och har störst bredd i landet. Men tanken med Bois verksamhet är inte bara att bli bra i idrott. Det betydelsefulla är för de flesta att ha något kul att göra på sin fritid. Föreningsliv och idrott är det bästa för att åstadkomma ett gott liv för personer med funktionsnedsättningar.

Det här är Grunden BOIS >>

Kontakt

Läs mer om Grunden Bois på deras hemsida.

grundenbois.com