Grunden BOIS

Idrott för alla, oavsett förutsättningar.

Grunden BOIS

Grunden Bois är en idrottsförening för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill skall ges möjlighet att vara med i föreningen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Föreningen har fotboll & innebandy på programmet och 270 aktiva spelare och tränare. Åldern är från 6 år och uppåt.

Grunden Bois tar emot alla som vill vara med. Detta gör att Bois är unika i Sverige och har störst bredd i landet. Men tanken med Bois verksamhet är inte bara att bli bra i idrott. Det betydelsefulla är för de flesta att ha något kul att göra på sin fritid. Föreningsliv och idrott är det bästa för att åstadkomma ett gott liv för personer med funktionsnedsättningar.
Att träffas och idrotta på sina egna villkor ger en mängd vinster utöver de sportsliga; bättre fysisk & psykisk hälsa, kamratskap, bättre självförtroende, bättre självkänsla, bättre kroppsuppfattning, lära sig ta hänsyn, lära sig demokrati, att vara behövd med mera. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.

Kontakt

Läs mer på Grunden BOIS hemsida, eller maila thor@grundenbois.se om du undrar någonting.

grundenbois.com