Grundskola och gymnasium

På Prioritet Serneke Arena kan du gå på idrottskola från 4:e klass till sista året på gymnasiet.

Både Änglagårdsskolan, grundskola årskurs 4-9, och Aspero Idrottsgymnasium huserar i anläggningen. Här bedrivs utbildningen mitt i den bästa av två världar – kunskap och fotboll.

Änglagårds­skolan

Änglagårdsskolan är inte en renodlad fotbollsskola men erbjuder ett unikt skola-fotbolls-koncept för årskurs 4-9 och är landets ledande idrottsskola med inriktning fotboll där eleverna får träning med hög kvalité 3 gånger i veckan. Forskning och beprövad erfarenhet visar att en kombination av idrott och skola stärker och gynnar kunskapsutvecklingen. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande.

Läs mer om Änglagårdsskolan

Aspero idrotts­gymnasium

Aspero Idrottsgymnasium en renodlad idrottsskola med tre olika inriktningar. Alla som går på skolan är aktiva idrottare. Eleverna får en gedigen och spetsad idrottsutbildning inom sin valda idrott samt kvalificerad utbildning inom samhällsvetenskap eller ekonomi. Idrotten är en stor del av ungdomarnas fritid. Genom delaktighet i ungdomarnas fritidssysselsättning, bidrar Aspero till att skapa en tydlig helhetsbild kring eleverna. Idrottsligt har Aspero fokus på individuell teknikträning och fysisk utveckling 3 gånger i veckan där även teoretiskt kunnande, t.ex. kost, ergonomi, träningskunskap och idrottspsykologi ingår. Aspero har utbildade idrottslärare samt grenspecifikt meriterade och högt kvalificerade tränare.

Läs mer om Aspero Idrottsgymnasium