Utökad läktare för A-hallen

Under hösten har arbetet med att utöka A-hallen med fler läktarplatser, inklusive en VIP-läktare, pågått.
Detta betyder att A-hallen nu gått upp från en kapacitet på 550 till 900 platser.

Under sommaren utökas A-hallen ytterligare med en teleskopläktare längs den andra långsidan. Detta resulterar i att A-hallen får totalt 1 500 platser när även den står klar.