Läs mer: www.anglagardskolan.se

Tel: 031-38 20 521
Mail: kontakt@anglagardsskolan.se

ÄNGLAGÅRDSSKOLAN - LEDANDE IDROTTSSKOLA

Årskurs 4-9

På Prioritet Serneke Arena kan du gå på idrottskola från 4:e klass till sista året på gymnasiet. Både Änglagårdsskolan, grundskola årskurs 4-9, och Aspero Idrottsgymnasium huserar i anläggningen.

 Skolan har elever från ett 50-tal föreningar och 13 kommuner. Här bedrivs verksamheten mitt i den bästa av två världar – kunskap och fotboll.

Änglagårdsskolan är inte en renodlad fotbollsskola men erbjuder ett unikt skola-fotbolls-koncept för årskurs 4-9 och är landets ledande idrottsskola med inriktning fotboll där eleverna får träning med hög kvalité 3 gånger i veckan. Oavsett om du spelar för att bli proffs eller för att det kul så hjälper vi dig att nå målet med individanpassad träning.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att en kombination av idrott och skola stärker och gynnar kunskapsutvecklingen. Idrotten blir på så sätt ett verktyg som bidrar till hälsa, social utveckling, motivation och självtillit vilket är en god förutsättning för en framgångsrik kunskapsutveckling. Vi arbetar för att du ska lära dig i eget tempo och känna stor glädje inför varje skoldag. Änglagårdsskolans koncept bygger på ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott som lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande.

Vårt koncept baseras på modern forskning och beprövad erfarenhet och är unikt för svensk grundskola. Personalen har, förutom sin pedagogiska kompetens, erfarenhet av och ett genuint intresse för idrott och hälsa. Att se till att du som elev känner dig bekräftad och viktig är personalens främsta uppgift.

Änglagårdsskolan är skolan för dig som vill kombinera din kunskaps- och fotbollsutveckling.

Vi på Änglagårdsskolan tror på fyra K:

 

 

LÄS MER

Tel: 031-38 20 521
Mail: kontakt@anglagardsskolan.se